زنبيل خريد شما خاليست!

زنبيل خريد

     

 

 
  
  راهنمای سايت > فروش > موافقتنامه مشارکت
  
 
 
  • موافقت نامه مشارکت

 

موافقت نامه مشارکت

در سايت فروشگاه اينترنتی
نمابازار
( www.namabazar.com )، هر فردي كه خواهان استفاده از خدمات ويژه آن به منظور فروش اقلام خود می باشد، ملزم به پذيرش ضوابط و شرايط مندرج در اين موافقتنامه مشاركت  و بدون هر گونه تغيير در آن خواهد بود.
شركت نمابازار اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هر يك از ضوابط و شرايط مندرج در اين موافقت نامه مشاركت و يا سياستها و قوانين كلي حاكم بر سايت و خدمات ارايه شده در آن را در هر زمان و بر حسب صلاحديد خود تغيير دهد. هر گونه تغيير بعد از آشكار شدن در سايت لازم الاجرا خواهد بود. تمامي اعلان هاي تغيير اين موافقت نامه مشاركت به مدت 30 روز در سايت قرار خواهد گرفت. مسؤليت مشاهده و مرور اعلان ها و هر گونه تغيير عملي و قابل اجرا بر عهده شما خواهد بود. تغييرات مربوط به سياستها و قوانين كلي ممكن است بدون اعلان ظاهر شوند.

1.
    شايستگي . استفاده از اين سايت و خدمات آن منحصر به افرادي است كه قانوناً حق ورود به سايت و تنظيم قراردادهاي مربوطه را داشته باشند. به عنوان مثال، افرادي كه هنوز به سن قانوني نرسيده اند، مجاز به استفاده از اين خدمات نيستند.

2.
  
هزينة نام نويسي فروشندگان و ضوابط پرداخت وجوه . لطفاً جدول اجرت و ضوابط پرداخت وجوه را در بخش تکميل، گرفتن پول  مشاهده نماييد. اين جدول مربوط به اجرای نرم افزاری است و تمامی قيمتها به ريال می باشد. جدول قيمتها و ضوابط پرداخت وجوه ممكن است در آينده تغيير نمايد و شما بايد با توجه به جدول به روز شده در سايت مشاركت نماييد.

3.
  
قوانين و سياستهاي كلي قابل اجرا. رويه و قوانين كلي مشروحه در بخش راهنما، مراحل مختلف و جنبه هاي گوناگون همكاري را بيان مي دارد و رفتارهاي مجاز و غير مجاز را بر می شمارد. ما ممكن است اين رويه و قوانين كلي را در آينده تغيير دهيم و اين تغييرات پس از اطلاع، سريعاً لازم الاجرا خواهند شد. براي اطلاع از آخرين رويه حاكم بر كالايي كه براي فروش عرضه كرده ايد،  لازم است به طور منظم به بخش راهنما مراجعه نماييد.

4.
  
نقش نمابازار. نمابازار محفلی را براي فروشندگان و خريداران به منظور معامله فراهم مي آورد. نمابازار خود را درگير معامله عيني  و واقعي كه بين خريداران و فروشندگان در جريان است نمي كند و يك نماينده و عامل از جانب هيچ يك از طرفين نمي باشد و به عنوان قدرت و يا اعتبار براي منظوري خاص براي طرفين محسوب نمي گردد. به عنوان يك فروشنده، شما حق فروش هر نوع كالا را در سايت دارا مي باشيد؛ مگر آنكه اين كالا از نظر قانوني و يا بر حسب مفاد سياستها و قوانين كلي سايت غير مجاز تشخيص داده شود. شما مجاز به فروش كالاهايي كه حائز ویژگی هاي ذيل مي باشند نخواهيد بود:
الف - تخلف از حقوق مالكیت معنوی ( شامل حق تألیف و تكثير، حقوق مربوط به نشانهاي تجاری، patent  يا حق ثبت و استفاده از اختراع و اسرار تجاری )
 ب- مبتنی بودن بر توهين و افترا ؛
 ج - جعلي، تقلبي، غير قانوني، مسروقه و يا ناشي از کلاهبرداری بودن. اين امور بسته به توصیف فروشنده از كالاي مورد نظر دارد. به عنوان فروشنده، شما كالا را بر اساس ريسک خودتان در سايت عرضه مي كنيد.

5.
 
سرويس پرداخت نمابازار. به منظور فروش اقلام خود در بخش خريد و فروش سايت، شما مي بايست ابتدا ثبت نام كرده و از سرويس پرداخت نمابازار  استفاده نماييد.

الف.
سرويس پرداخت، امر خريد اقلام فروشنده را كه در سايت عرضه مي شود تسهيل مي نمايد. سرويس پرداخت صرفاً به تسهیل امر معامله كمك مي نمايد و خريدار محصولات فروشنده نيست. فروشنده، هرگونه اختلاف خود را مستقیماً با خريدار رفع خواهد نمود و اين امر از مجراي سرويس پرداخت انجام نخواهد يافت. شما بايد اطلاعات صحيح و حقيقی خود را هنگام ثبت نام در اختيار ما قرار دهيد و هر گونه تغيير و به روز رسانی را در اين رابطه اعمال نماييد. فروشنده اين اجازه را به ما خواهد داد كه تمامی اطلاعات او را به منظور تحصيل گزارشات اعتباری، مورد بازبيني و تحقيق قرار دهيم.

ب
. براي مقاصد اين موافقت نامه مشاركت، روز كاري از شنبه تا پنج شنبه به استثناي تعطيلات بانكي محسوب مي شود.
ج.
واريز كردن وجوه به حساب فروشنده عموماً ظرف مدت 15 روز كاري از زمان ارسال کالا انجام خواهد يافت.
د.
تمامي اعلان ها از طريق ايميل به فروشنده و يا صفحة ويژه او در سايت ارسال خواهد شد. فروشنده نيز مي تواند اعلان ها و پيام هاي خود را در بخش تماس با ما مطرح کند. دريافت اعلان هاي ارسال شده از طريق ايميل، در روز كاري بعد از انتقال فرض خواهند شد.

ه.
در صورت تمايل به فسخ مشاركت از جانب طرفين ( ما يا فروشنده )، بايد اين موضوع را به شيوه فوق الذكر از جانب طرفين به يكديگر اعلان شود. در صورت فسخ مشاركت، هزينه ها و اجرت هاي مربوط به قبل از تاريخ رسمی قرارداد بايد از جانب فروشنده پرداخت شود. و نيز در اين صورت تمامي معاملات معلقه ملغي خواهد شد.

6.
  تعهدات شما. با ورود به روند اين مشاركت و قرار گرفتن كالاي شما در محفل فروش، شما موظف خواهيد بود تمامي مراحل مربوط به معامله را به اتمام برسانيد. مستحضر هستيد كه هر فعل يا ترك فعلي از جانب شما از روي قصور در انجام اين عمل از نظر قانوني قابل پيگرد قانوني مي باشد و شرکت نمابازار اين اختيار را خواهد داشت که نسبت به حذف اطلاعات شما اقدام نمايد.

7.
تعهد استرداد. در صورت عدم توانايي بر ارسال كالا نمابازار به صورت يکجانبه قرارداد را فسخ مي نمايد.

8. عدم ضمانت. سایت اینترنتی نمابازار ضمانت نخواهد كرد كه :

الف.
سايت و سرويس هاي ارايه شده در آن نيازها و احتياجات شما را برآورده كند، همواره در دسترس و قابل دستيابي، بدون وقفه، به هنگام و كاملاً امن باشد و يا اينكه همواره بدون نقص فني و يا اشتباه به فعاليت خود ادامه دهد.

ب.
اطلاعات، متون، توصيفات و عدم نقص كالا آن طور كه فروشنده برشمرده است باشد.

ج.
اطلاعات بدست آمده از جانب خريدار از جمله اطلاعات تماس، صحيح باشد.

د.
فروشندگان و يا خريداران به تعهدات خود پايبند خواهند بود.

9.
 مناقشات. از آنجا كه  نمابازار در گير معامله بين خريداران و فروشندگان نمي باشد، اگر مناقشه اي مابين هر يك از طرفهای معامله رخ دهد، نمابازار هيچ گونه مسؤلیتی را متعهد و پذيرا نخواهد بود و هر يك از طرفین موظف خواهند بود كه نمابازار ( و عوامل و كارمندان آن ) را از هر گونه دعوي، تقاضا و ادعاي خسارت ( فعلي يا تبعي ) به هر نوع و صورت، دانسته يا نادانسته، مظنون يا غير مظنون، به طور علني يا غير علني و برخاسته از هر طريق و يا مرتبط يا غير مرتبط با مناقشه مبرا بدانند.

10. غرامت ها. هر گونه مسؤليت، پيگيري، تاوان و خسارت ناشي از نقض عهد از ضمانت ها، تطابق ها، تعهدات مندرج در قراردادها و متن موافقتنامه مشاركت و يا منعكس شده در سايت كه بر آمده از جانب فروشنده و سايت، شبكه هاي وابسته، محصولات، متون و تبليغات ارايه شده  او باشد بر عهده خود فروشنده و وابسته های او می باشد.

 11. اعطاي حقوق. با ورود به موافقتنامه مشاركت و قرار دادن كالايي براي فروش، شما اجازه استفاده از تمامي حق امتياز، حقوق مربوط به نشان تجاري و حقوق نشر را به صورت غير انحصاري، جهاني، بدون حق تأليف و غير قابل فسخ و قابل استفاده در زمان حاضر يا هر زمان ديگر  به  نمابازار مي دهيد. شما بيان داشته و تضمين مي كنيد كه علي رغم تعلق اين حقوق به شما، استفاده نمابازار از آن موجب تخلف از اين حقوق نمي شود.

 12. خاتمه بخشی. نمابازار مي تواند بنا به صلاحدید خود، دستيابي به سايت و خدمات ارايه شده در آن و معاملات جاري در آن را بدون اطلاع و به هيچ دليلي منقضي كند.

 13. عدم نمایندگی.  نمابازار، نماينده، قيم، متولي و صاحب هيچ نوع وکالت از جانب شما نمي باشد. اين موافقتنامة مشاركت، ضمانتها، عقود، شرايط و مقررات به اين منظور برقرار شده اند كه در جهت منافع انحصاري نمابازار باشند.

14. تفكيك پذيري. اگر هر بند يا ماده از اين موافقتنامه مشاركت، غير قانونی، بي اعتبار و يا به هر دليل غير قابل اجرا تصور و يا تلقي شود، آن بند جدا از كل موافقت نامه در نظر گرفته خواهد شد و تاثیری بر اعتبار و لازم الاجرا بودن ساير بندها نخواهد داشت.

 15. عدم اسقاط حق. ما از هيچ يك از حقوق مطروحه در اين موافقت نامه مشاركت چشم پوشي نخواهيم كرد. هر گونه تأخير يا غفلت ما در راستاي احقاق اين حقوق به معناي تضييع يا ناديده گرفتن آن حقوق نمي باشد و نيز اجراي يكي از حقوق مانع اجراي حقوق ديگر نخواهد بود. همچنين قصور نمابازار در اجراي  هر يك از بندهاي اين موافقت نامه به معنای صرفنظر از اجرای بندهای ديگر اين موافقت نامه نيست.

آيا هنوز پاسخ سوال خود را نيافتيد؟
در بخش راهنما سايت جستجو کنيد يا با ما در تماس باشيد.

 
 
 
 
  • اگر چنانچه به مشکلی برخورديد سرويس تماس با ما در نمابازار آماده پاسخگويی به سوالات شما می باشد.

     

  • راهنمای پويای نمابازار به صورت گويا بخش های نمابازار را به شما معرفی کرده و از امکانات موجود در سايت شما را براحتی مطلع می سازد.

  • چنانچه شما پيشنهادی در رابطه با سايت و محصولات سايت داريد می توانيد در فرم نظر خواهی کليک کنيد.

 
 
 
 
 

كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد.

© 2003-2005, Namabazar.com. All rights reserved.