زنبيل خريد شما خاليست!

زنبيل خريد

     

 
 
   
  راهنمای سايت > راه حل های تجارت الکترونيک نمابازار > کاربرگ طراحی فروشگاه الکترونیکی
   
 
 
 • کاربرگ طراحی فروشگاه الکترونیکی

 


کاربرگ طراحی فروشگاه الکترونيکی

اين کاربرگ برای ارتباط برقرار کردن با بخش طراحی شرکت نما بازار طراحی شده است اگرنمی توانيد آن را کاملا و به تنهايی پر کنيد نگران نباشيد. موارد شمار محصولات، ويژگيهای محصولات و دسته بنديهای کلی محصولات را حتماً قبل از هر کار ديگر در اختيار ما قرار دهيد. با تکميل موارد درخواستی به ما اين اجازه را می دهيد که قيمت دقيقی را برای فروشگاه شما تخمين بزنيم. اين کاربرگ با "کاربرگ طراحی وب سايت" و "قرارداد ميزبانی وب" ارتباط تام دارد.

   نام فروشگاه : ......................................

1

 نوع نرم افزار ساخت فروشگاه الکترونيکی 

 •  نرم افزار مديريت فروشگاه الکترونيکی ويژه فروشگاههای کوچک دارای 5 تا 500  قلم کالا.

 •   نرم افزار تخصصی مديريت فروشگاه الکترونيکی ويژه فروشگاههای متوسط دارای 100 تا 2000 قلم کالا.

 •  نرم افزار مديريت فروشگاه الکترونيکی ويژه فروشگاههای همراه با پايگاه داده بسيار زياد
  ( دارای 1000 تا 100000  قلم کالا.  )

 •   انواع ديگر
   

2

 نوع فروش

 • خرده فروشی 

 •  عمده فروشی، B2B (فروش به عمده فروشان يا توليديهای عمده )

 • هر دو
   

3

 محصولات :---------------------------------
 
 نوع محصولات : ----------------------------

 شما قصد داريد چه تعدادی از محصولات را برای فروش در سايت  در نظر بگيريد؟ -------------

 آيا اين تعداد هر يک به تنهايی با رنگها و سايزهای مختلف عرضه می شوند؟
  بلی--------      خير---------

 تنوع محصولات : ( رنگ، سايز و غيره در منوهای باز شو )

 اين تعداد---------------- محصولات به طور متوسط هر کدام ----------------- انتخاب دارند.

 آيا شما موارد بالا ( رنگ و سايز ) را برای هر يک از محصولات به طور مجزا در نظر گرفته ايد ؟
 بلی -------  خير-------

4

 تصاوير محصولات
 
بخشی بسيار تعيين کننده از راه اندازی يک  فروشگاه در آماده کردن تصاوير محصولات است
 
وشکی نيست که اين کار مردم را اغلب به خريدکردن تشويق می کند.

 تعداد تصاوير محصولات : ---------------------------

قالب و نوع تصاوير :

         چاپی ( برای اسکن )

 ديجيتالی  ( لطفاً نوع و قالب را مشخص نماييد.

5

 اطلاعات مربوط به محصولات
 
اطلاعات اوليه محصولات برای عرضه آنها مورد نياز است. ( البته اين امر به پيچيده بودن سايت
 شما بستگی دارد. ) نام محصول، شرح محصولات، وزن، قيمت، نام فايل عکس، گروه، (زير  
 گروه)، محصولات مرتبط (برای فروش زنجيره ای)،  رنگ ، سايز و اطلاعات ديگری که برای بعضی 
 کالاهای خاص مورد نياز است. (به عنوان مثال
ISBN برای کتابها)وغیره.

 

 نوع پايگاه داده :

 
تحت : Excel ---      Access ---   FoxPro ---    Oracle ---        

 غيره ---------------------------

 

6

 طبقه بندی محصولات
 
هرچه يک فروشگاه بزرگتر باشد، طبيعتاً تنوع و دسته بندی محصولات نيز گسترده تر خواهد 
 بود. اينگونه سايتها برا ی اينکه امر جستجو را برای کاربران تسهيل نمايند از اين دسته بنديها و
 نيز جستجوگرهای درون سايت استفاده می کنند. بدين منظور دسته بنديها و زير دسته بنديها
 بايد به خوبی در پايگاه داده سازماندهی شوند

 تعداد گروه ها يا دسته بنديهای اصلی-----------------------
 شمار کلی زيرگروهها در تمامی دسته بنديها  ---------------------

7

 طرح اوليه پيکر بندی صفحه پيشنهادی محصولات را ترسيم کنيد.

 
لطفاً جايگاه پيشنهادی : تصوير محصول، نام محصول، شرح توليدات، قيمت و کليدهای
 سفارش را مشخص نموده و به اين کاربرگ پيوست نماييد.

8

اارسال کالا 

 زمان تحويل 

 يک شبانه روز-------- در طی دو روز----------

 گزينه های ديگر-----------------------------------

 

 حمل کالا :

 به صورت هوايی --------   از طريق دريا-------از طريق پست ----------

 غيره -----------------------

 

 شيوه ارسال کالا و نحوه بارگيری : ------------------------------

 مناطق ويژه حمل و بارگيری کالا :--------------------------------

9

 ماليات بر فروش
 بدين منظور نام استانها يا شهرها مورد نياز است
 درصد ماليات بر فروش------------------------------

10

 سيستم تبادل پول

 متدهای مجاز
 ويزا -------- مستر کارد---------   
 
ديگر موارد---------------------------------

  کارت اعتباری

 •  سيستم کارت اعتباری بلادرنگ ( Real Time  )

 •   سيستم کارت اعتباری Desktop
  به منظور محاسبه بعد از دريافت سفارش ( مناسب در صورت داشتن کارت اعتباری بازرگانی (Merchant Credit Card Account))

11

 سيستم امن بررسی سفارشات

 نرم افزار مديريت فروشگاه درصورت صدور سفارش آن را برای شما ايميل خواهد کرد. اما برای دستيابی به اطلاعات کارت اعتباری احتياج به بررسی سورس مربوطه داريد.

 •  بررسی سفارشات از طريق مرورگر وب و امکان چاپ آنها ( مناسب برای فروشگاههايي با حجم نسبتاً کم )

 •   دانلود کردن فايل سفارش برای انتقال به سيستم حسابداری (برای فروشگاههايی که حجم بالا دارند.)
  بدين منظور بعضی برنامه نويسی های خاص مورد نياز است.            

12

 حسابداری و بررسی فهرست موجودی

 برنامه های معمول حسابداری

 Quick Books ----------- Peachtree ------------- سيستم مديريت نامه (های الکترونيکی)

 غيره------------------------

  آیا مايليد تمام سفارشات را از طريق برنامه های حسابداری (accounting programs
 خاص يکپارچه کنيد؟
 
بله---------- ممکن است بعدا--------  خير ---------

آيا مايليد تمام سفارشات را ازطريق برنامه های مربوط به مديريت فهرست موجودی (inventory programs)  يکپارچه کنيد؟
بله---------- ممکن است بعداً ---------- خير ---------

13

 فعاليتهای جانبی خاص

 •  بسته بندی و کادوی کالا

 •  کارت نويسی هدايا
  غيره ------

14

 صفحات پايه
 
صفحات مربوط به توليدات معمولاً براساس الگو وقالبهای از پيش طراحی شده شکل می
 گيرند. در صورتيکه صفحات پايه بايد به طور جداگانه و در قالب
html  با الحاق تصاوير و ... 
 باشند که طبعاً با هزينه بيشتری نسبت به قالبهای از پيش طراحی شده محاسبه می شوند.

 

 صفحات پايه عبارتند از صفحه اول، سؤالات متداول، درباره شرکت، مقالات، خبرنامه ها و ( در 
 بعضی موارد ) دستورالعمل سفارش
 •   صفحه خوش آمد گويی

 •  درباره شرکت

 • سوالات متداول

 •  خبرنامه

 •  پيوند  ( link ) به سايتهای ديگر
   غيره  -------------------

15

 فرمهای پاسخ گويی (در کنار فرم سفارشات)
 
شما ممکن است فرم يا روشی را در نظر بگيريد که طی آن امکان فراهم آوردن مواردی چون
 طرح سؤالات، آبونه شدن خبرنامه، ارائه خدمات ويژه ، پشتيبانی برای مشتريان و ...  را برای
 خريداران ايجاد نماييد. اما معمولاً يک سيستم جامع ارتباط از طريق ايميل با مخاطبان، همه
 اين نيازها را به سادگی برآورده می گرداند.

تعداد فرم های پاسخ گويی ( تا 20 زمينه برای هر يک )------------------------------------
هدف فرمهاي پاسخ گويي : -----------------------------------------------------------------

16

 ميزبانی شبکه (Web Hosting  )   
 
نظر به پيچيدگی نصب و ميزبانی نرم افزارهای راه انداری فروشگاه و پايگاه داده های مرتبط با
 آنان، خواهشمند است توصيه های ما را در زمينه سرويس ميزبانی شبکه در نظر بگيريد. ما
 برای نصب و راه اندازی سرويس ميزبانی غير از سرويس پيشنهادی از جانب خود، هزينه اضافی
 دريافت خواهيم کرد.
 
سرويس ميزبانی شبکه : ------------------------------------------------
 

17

 ارتباط با جهانيان 
 
هنگاميکه فروشگاه شما در وب ظاهر شد، شما مشغله ای جهانی خواهيد داشت. شما از
 کشورهايی ديگر سفارشاتی دريافت خواهيد کرد در حاليکه بسياری از کشورها قادر نمی
 باشند که اين کالاها را حتی به صورت محلی به فروش برسانند. اکنون برای اينکه سايتتان را
 برای مشتريان جهانی خود هرچه راحت تر و سهل الوصول تر گردانيد چه گزينه هايی را در نظر
 خواهيد گرفت؟

 •  پيوندی ( Link ) برای تبديل ارزهای رايج به يکديگر

 •  در نظر گرفتن چندين زبان برای براي اسامی محصولات، توضيحات محصولات، جزئيات فرم سفارش
  ( نام، نشانی، شماره تماس)

 •   دستورالعملی در رابطه با گزينه های حمل و نقل و بارگيری کالاها

 • غيره :--------------------------

18

 موارد موارد ديگر :

اين کاربرگ اهداف و برنامه های ما را برای يک فروشگاه الکترونيکی ترسيم می کند.

 تاريخ : --------------- امضاء :
----------------
 

 
 
 
 
 • اگر چنانچه به مشکلی برخورديد سرويس تماس با ما در نمابازار آماده پاسخگويی به سوالات شما می باشد.

   

 • راهنمای پويای نمابازار به صورت گويا بخش های نمابازار را به شما معرفی کرده و از امکانات موجود در سايت شما را براحتی مطلع می سازد .
 • چنانچه شما پيشنهادی در رابطه با سايت و محصولات سايت داريد می توانيد در فرم نظر خواهی کليک کنيد .